Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05388: Avlagte fag- og svenneprøver, etter studieretning og resultat. Foreløpige tall (avslutta serie) 2002-2003 - 2011-2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

Totalt 31 Valgte

Søk

resultat

Totalt 2 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2012
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Måleenhet
Avlagte fag- og svenneprøver:
personer
Referansetid
Avlagte fag- og svenneprøver:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken