Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05383: Elever i videregående opplæring, etter kjønn og studieretning (avslutta serie) 2001 - 2005 Revidert
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

Totalt 33 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2006
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Referansetid
Elever:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter på forkurs for ingeniørhøgskole er inkludert i tallene til og med årgang 2004.

Brukerveiledning for statistikkbanken