Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05374: Lærlinger og nye lærlinger, etter kjønn. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2003 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2012
Kontakt
Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Måleenhet
Lærlinger:
personer
Nye lærlinger:
personer
Referansetid
Lærlinger:
01.10
Nye lærlinger:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken