Skatt for selskaper

Til toppen
05367: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2007
Sist endret
23.03.2012
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Aksjeselskaper:
selskaper
Antall i skatteposisjon:
selskaper
Andel i skatteposisjon (prosent):
prosent
Nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Andre skatter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Aksjeselskaper:
31.12.
Antall i skatteposisjon:
31.12.
Andel i skatteposisjon (prosent):
31.12.
Nettoformue (mill. kr):
31.12.
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Andre skatter (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Basisperiode
Aksjeselskaper:
2003
Antall i skatteposisjon:
2003
Andel i skatteposisjon (prosent):
2003
Nettoformue (mill. kr):
2003
Skattbar inntekt (mill. kr):
2003
Formuesskatt (mill. kr):
2003
Inntektsskatt (mill. kr):
2003
Andre skatter (mill. kr):
2003
Fradrag i skatt (mill. kr):
2003
Sum utlignet skatt (mill. kr):
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fordeling etter foretakets hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering. Fordelingen er foreløpig.
statistikkvariabel
Skattbar inntekt (mill. kr)
Inkluderer positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt, men ikke alminnelig inntekt for selskaper lignet etter petroleumskatteloven.
Inntektsskatt (mill. kr)
Inkluderer inntektsskatt (fellesskatt) beregnet av positiv alminnelig inntekt og på korreksjonsinntekt. Inkluderer ikke inntektsskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven.
Andre skatter (mill. kr)
Består av inntektsskatt og særskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt.
Fradrag i skatt (mill. kr)
Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kredittfradrag, forsknings- og utviklingsfradrag og utbetalt skatteverdi av letekostnader.

Brukerveiledning for statistikkbanken