Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05354: Folkehøgskoler. Elever som fullførte eller avbrøt en utdanning, etter kjønn og statsborgerskap (avslutta serie) 2004 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 261 Valgte

Søk

kjønn Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

utfall Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2016
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Referansetid
Elever:
30.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle ett-tall, to-tall og tre-tall i tabellen er endret til '.' for å ivareta personvernet.
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken