Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
05268: Boligstørrelse for husholdninger, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
15.07.2008
Kontakt
Arne Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4671
asa@ssb.no

Måleenhet
Boligstørrelse:
prosent
Referansetid
Boligstørrelse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
størrelse på bolig
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

størrelse på bolig
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken