Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
05260: Bomiljø for personer, etter landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
15.07.2008
Kontakt
Arne Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4671
asa@ssb.no

Måleenhet
Bomiljø:
prosent
Referansetid
Bomiljø:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bomiljø
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

type bomiljø
Må velges *

Totalt 17 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken