Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05206: Foretak med endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2004
Sist endret
09.12.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Ny fordeling av roller og oppgaver:
prosent
Frigjøring av ressurser:
prosent
Referansetid
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal 2004
Ny fordeling av roller og oppgaver:
2. kvartal 2004
Frigjøring av ressurser:
2. kvartal 2004
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
graden av endring
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

graden av endring
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken