Bruk av IKT i offentlig sektor

05206: Foretak med endringer på utvalgte områder som følge av IT-prosjekter, etter graden av endring (prosent) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

graden av endring Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.12.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Ny fordeling av roller og oppgaver:
prosent
Frigjøring av ressurser:
prosent
Referansetid
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal 2004
Ny fordeling av roller og oppgaver:
2. kvartal 2004
Frigjøring av ressurser:
2. kvartal 2004
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken