Bruk av IKT i offentlig sektor

05179: Foretak som har iverksatt ulike sikkerhetstiltak (prosent) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

svar Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.11.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Løpende abonnement på antivirusprogram:
prosent
Brannmur:
prosent
Spam-filtre:
prosent
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
prosent
Nødstrømsanlegg:
prosent
Intrusion detection programmer:
prosent
Referansetid
Løpende abonnement på antivirusprogram:
2. kvartal
Brannmur:
2. kvartal
Spam-filtre:
2. kvartal
Oppbevaring av backup på annen lokalitet enn driftsmiljøet:
2. kvartal
Nødstrømsanlegg:
2. kvartal
Intrusion detection programmer:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Spam-filtre
Filtrering av innkommende e-post.
Intrusion detection programmer
Program for avdekking og varsling av uønsket/uventet trafikk.

Brukerveiledning for statistikkbanken