Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05178: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004
Sist endret
30.11.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Elektronisk journalsystem:
prosent
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
prosent
System for elektronisk saksstyring:
prosent
EDI-meldinger:
prosent
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
prosent
Referansetid
Elektronisk journalsystem:
2. kvartal
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
2. kvartal
System for elektronisk saksstyring:
2. kvartal
EDI-meldinger:
2. kvartal
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
svar
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

svar
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
EDI-meldinger
F. eks fakturaer eller andre meldinger på XML- eller EDIFACT-format.

Brukerveiledning for statistikkbanken