Bruk av IKT i offentlig sektor

05177: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

svar Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.11.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Bestille skriftlig materiale:
prosent
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
prosent
Se data for virksomheter/privatpersoner i adm. systemer:
prosent
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
prosent
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
prosent
Referansetid
Bestille skriftlig materiale:
2. kvartal
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
2. kvartal
Se data for virksomheter/privatpersoner i adm. systemer:
2. kvartal
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
2. kvartal
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.
statistikkvariabel
Bestille skriftlig materiale
F.eks. brosjyrer, skjemaer m.m.

Brukerveiledning for statistikkbanken