Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05177: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2004
Sist endret
30.11.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Bestille skriftlig materiale:
prosent
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
prosent
Se data for virksomheter/privatpersoner i adm. systemer:
prosent
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
prosent
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
prosent
Referansetid
Bestille skriftlig materiale:
2. kvartal
Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter:
2. kvartal
Se data for virksomheter/privatpersoner i adm. systemer:
2. kvartal
Selvbetjente tjenester med elektronisk tilbakemelding:
2. kvartal
Online betaling av tjenester på hjemmesiden:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
svar
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

svar
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.
statistikkvariabel
Bestille skriftlig materiale
F.eks. brosjyrer, skjemaer m.m.

Brukerveiledning for statistikkbanken