Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
05034: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter jordbruksareal i drift (kr) 2002 - 2018
Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt i alt:
kr
Lønn:
kr
Næringsinntekt fra jordbruk:
kr
Andre næringsinntekter:
kr
Pensjoner:
kr
Kapitalinntekter o.l:
kr
Referansetid
Bruttoinntekt i alt:
31.12.
Lønn:
31.12.
Næringsinntekt fra jordbruk:
31.12.
Andre næringsinntekter:
31.12.
Pensjoner:
31.12.
Kapitalinntekter o.l:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
dekar
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

dekar
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken