Gårdbrukernes inntekter og gjeld

05034: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter jordbruksareal i drift (kr) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

dekar Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt i alt:
kr
Lønn:
kr
Næringsinntekt fra jordbruk:
kr
Andre næringsinntekter:
kr
Pensjoner:
kr
Kapitalinntekter o.l:
kr
Referansetid
Bruttoinntekt i alt:
31.12.
Lønn:
31.12.
Næringsinntekt fra jordbruk:
31.12.
Andre næringsinntekter:
31.12.
Pensjoner:
31.12.
Kapitalinntekter o.l:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken