Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05030: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2002

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter ikke bare jordbruksdrifta, men alt som den enkelte skattyter oppgir på selvangivelsen