Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05023: Bruttoformue, ligningsverdi av jordbrukseiendom og nettoformue (F) (avslutta serie) 2002

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter ikke bare jordbruksdrifta, men alt som den enkelte skatteyter oppgir på selvangivelsen Se liste over endringer i de regionale inndelingene.