Gårdbrukernes inntekter og gjeld

04984: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere (F) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Næringsinntekt fra jordbruk i alt (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
kr
Referansetid
Næringsinntekt fra jordbruk i alt (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken