Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
04916: Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2003 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
Prosent
Andel overføringer, i alt:
Prosent
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
Prosent
- herav Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
Prosent
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
Prosent
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
Prosent
Andel overføringer, kultur:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
Prosent
Andel overføringer, samferdsel:
Prosent
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
Prosent
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
Prosent
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr:
Prosent
Referansetid
Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, i alt:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, i alt:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, i alt:
1.1.
Andel overføringer, i alt:
1.1.
Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon og styring:
1.1.
- herav Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), administrasjon:
1.1.
Andel kjøp fra private, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, administrasjon og styring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp fra foretak og IKS, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, videregående opplæring:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tannhelsetjenesten:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, familievern:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, familievern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, familievern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, barnevern:
1.1.
Kjøp fra egne foretak og IKS, barnevern:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, barnevern:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fysisk planleggin, kulturminne, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fysisk planl., kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel overføringer, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, kultur:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, kultur:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, kultur:
1.1.
Andel overføringer, kultur:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra egneforetak og IKS, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, samferdsel:
1.1.
Andel overføringer, samferdsel:
1.1.
Andel kjøp av tjenester fra private, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft:
1.1.
Andel kjøp fra private, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra egne foretak og IKS, tjenester utenf. ordinært fylkeskomm. ansvarsomr:
1.1.
Andel kjøp fra andre offentlige virksomheter, tjenester utenfor ordinært fylkeskomm. ansv.omr:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 41 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, fylkeskommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, fylkeskommunen i alt) er definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken