Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

04916: Kjøp av tjenester - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2003 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Andel kjøp renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester, i alt , Andel kjøp av andre tjenester (som inngår i egenproduksjon), i alt , Andel kjøp av tjenester fra private, i alt ,

Valgt 1 av totalt 41

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nevneren i kapitlet om kjøp av tjenester/overføringer til andre, fylkeskommunen i alt (tjenesteområdenes brutto driftsutgifter, fylkeskommunen i alt) er definert annerledes i denne sammenhengen enn standard definisjon av brutto driftsutgifter. Utgifter ført på 800-funksjonene omfattes ikke i denne sammenhengen. Tjenesteområdet administrasjon, styring og fellesutgifter er omdefinert til publiseringen 15.3.2012 ved at funksjonene for pensjons- og fellesutgifter (F 470..490) er tatt ut. Dette er gjort for å rendyrke utgiftene til administrasjon og styring. De nye definisjonene gjelder for hele tidsserien. Derved skal ikke summen av 'Kjøp av tjenester fordelt på tjenesteområder' stemme overens med 'Kjøp av tjenester i alt'. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.