Til toppen
04815: Avtalte årsverk og fravær i form av fødselspermisjon og legemeldt sykefravær i tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2003 - 2006
Sist endret
02.07.2007
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Fravær:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk:
01.10.
Fravær:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
sektor
utdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
utdanning

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2003.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken