Til toppen
04779: Sysselsatte personer, hovedarbeidsforhold, i tannhelsetjenesten, etter utdanning og ukentlig avtalt arbeidstid (F) 2003 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig arbeidstid for hovedarbeidsforholdet:
timer
Andel med mer enn ett arbeidsforhold (prosent):
prosent
Gjennomsnittsarbeidstid per person:
timer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tannhelseutdanning
Må velges *
sektor
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

Valgfri variabel
tannhelseutdanning
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

sektor
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sysselsatte er plassert i henholdsvis offentlig eller privat sektor etter deres hovedarbeidsforhold. Tabellen gir ikke informasjon om totalt antall arbeidsforhold.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken