Til toppen
04778: Sysselsatte personer i tannhelsetjenesten, hovedarbeidsforhold, etter kjønn, alder og utdanning (F) 2003 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer:
personer
Referansetid
Sysselsatte personer:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tannhelseutdanning
sektor
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
tannhelseutdanning

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
sektor

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Sysselsatte er plassert i henholdsvis offentlig eller privat sektor etter deres hovedarbeidsforhold. Tabellen gir ikke informasjon om totalt antall arbeidsforhold.
Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2003.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken