Kommunehelsetenesta

Til toppen
04722: Totale offentlige utgifter til primærhelsetjenesten, per innbygger (kr) (avslutta serie) 2002
Sist endret
20.04.2004
Kontakt
Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
kje@ssb.no

Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
kst@ssb.no

Måleenhet
Utgifter per innbygger:
kr
Referansetid
Utgifter per innbygger:
31.12.
Pristype
Utgifter per innbygger:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utgifter til primærlegetj.
Må velges *
kommunestørrelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

utgifter til primærlegetj.
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

kommunestørrelse

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.
utgifter til primærlegetj.
Folketrygdens utgifter inkluderer her ikke refusjoner av egenandeler pga. frikort. Årsaken er at den ikke er inkludert i tallene fra 1999.

Brukerveiledning for statistikkbanken