Kommunehelsetenesta

Til toppen
04720: Brutto utgifter per legeårsverk, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
Sist endret
20.04.2004
Kontakt
Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
kje@ssb.no

Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
kst@ssb.no

Måleenhet
Brutto utgifter per legeårsverk (1 000 kr):
1 000 kr
Indeks (Totalt snitt=100):
indeks
Referansetid
Brutto utgifter per legeårsverk (1 000 kr):
31.12.
Basisperiode
Indeks (Totalt snitt=100):
1999
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kommunestørrelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kommunestørrelse

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken