04693: L. Kirke - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 67 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393:
1000 Kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393:
1000 Kroner
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter:
1000 Kroner
Medlem og tilhørig i Dnk:
Personer
Innmeldt i Dnk:
Personer
Utmeldt av Dnk:
Personer
Døpte:
Personer
Dåpshandlinger i soknet:
Personer
Konfirmerte:
Personer
Kirkelige vigsler utført:
Antall
Kirkelige gravferder utført:
Personer
Kirkelige handlinger i alt:
Antall
Gudstjenester totalt:
Antall
Deltakere, gudstjenester totalt:
Personer
Gudstjenester søn- og hellidager:
Antall
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
Personer
Gudstjenester utenom søn- og helligdager:
Antall
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager:
Personer
Gudstjenester med nattverd:
Antall
Antall til nattverd:
Personer
Gudstjenester for barnehagebarn:
Antall
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn:
Personer
Gudstjenester for skolebarn:
Antall
Deltakere, gudstjenester for skolebarn:
Personer
Julaftensgudstjenester:
Antall
Deltakere julaftensgudstjenester:
Personer
Gudstjenester i påsken:
Antall
Deltakere på påskegudstjenester:
Personer
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år:
Personer
Antall barn som mottok 4-årsbok:
Personer
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere:
Personer
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere:
Personer
Andakter på institusjon eller aldershjem:
Antall
Antall kor for voksne/familiekor:
Antall
Antall kormedlemmer voksne/familiekor:
Personer
Antall kor for barn og unge:
Antall
Antall kormedlemmer barn og unge:
Personer
Konserter og kulturarrangement i regi av menigheten:
Antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten:
Personer
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten:
Antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten:
Personer
Kirkeofringer, totalt:
Kroner
Offer/kollekt:
Kroner
Givertjeneste:
Kroner
Andre innsamlinger:
Kroner
Folkemengde i alt:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall døde i løpet av året:
Personer
Antall 15-åringer:
Personer
Antall 4-åringer:
Personer
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd:
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap):
Avtalte årsverk
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer:
Avtalte årsverk
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd:
Personer
Antall sysselsatte i sokn:
Personer
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap):
Personer
MVA-refusjon drift, kirke:
1000 Kroner
MVA-refusjon investering, kirke:
1000 Kroner
Antall sokn i kommunen:
Antall
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter:
1000 Kroner
Brukerbetaling for gravplasstjenester:
1000 Kroner
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser:
1000 Kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til funksjon 390, 393:
1.1.
Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393:
1.1.
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393:
1.1.
392 Andre religiøse formål : Brutto driftsutgifter:
1.1.
392 Andre religiøse formål : Netto driftsutgifter:
1.1.
Medlem og tilhørig i Dnk:
1.1.
Innmeldt i Dnk:
1.1.
Utmeldt av Dnk:
1.1.
Døpte:
1.1.
Dåpshandlinger i soknet:
1.1.
Konfirmerte:
1.1.
Kirkelige vigsler utført:
1.1.
Kirkelige gravferder utført:
1.1.
Kirkelige handlinger i alt:
1.1.
Gudstjenester totalt:
1.1.
Deltakere, gudstjenester totalt:
1.1.
Gudstjenester søn- og hellidager:
1.1.
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag:
1.1.
Gudstjenester utenom søn- og helligdager:
1.1.
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager:
1.1.
Gudstjenester med nattverd:
1.1.
Antall til nattverd:
1.1.
Gudstjenester for barnehagebarn:
1.1.
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn:
1.1.
Gudstjenester for skolebarn:
1.1.
Deltakere, gudstjenester for skolebarn:
1.1.
Julaftensgudstjenester:
1.1.
Deltakere julaftensgudstjenester:
1.1.
Gudstjenester i påsken:
1.1.
Deltakere på påskegudstjenester:
1.1.
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år:
1.1.
Antall barn som mottok 4-årsbok:
1.1.
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere:
1.1.
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere:
1.1.
Andakter på institusjon eller aldershjem:
1.1.
Antall kor for voksne/familiekor:
1.1.
Antall kormedlemmer voksne/familiekor:
1.1.
Antall kor for barn og unge:
1.1.
Antall kormedlemmer barn og unge:
1.1.
Konserter og kulturarrangement i regi av menigheten:
1.1.
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten:
1.1.
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten:
1.1.
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten:
1.1.
Kirkeofringer, totalt:
1.1.
Offer/kollekt:
1.1.
Givertjeneste:
1.1.
Andre innsamlinger:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall døde i løpet av året:
1.1.
Antall 15-åringer:
1.1.
Antall 4-åringer:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd:
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av bispedømmene (presteskap):
1.1.
Sysselsatte i årsverk lønnet av sokn, kirkelige fellesråd og bispedømmer:
1.1.
Antall sysselsatte i kirkelige fellesråd:
1.1.
Antall sysselsatte i sokn:
1.1.
Antall sysselsatte i bispedømmer (presteskap):
1.1.
MVA-refusjon drift, kirke:
1.1.
MVA-refusjon investering, kirke:
1.1.
Antall sokn i kommunen:
1.1.
Fellesrådenes totale brutto driftsutgifter:
1.1.
Brukerbetaling for gravplasstjenester:
1.1.
Fellesrådenes brutto driftsutgifter til gravplasser:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En dublett (et skjema) i årsstatistikken for Den norske kirke forekommer i kommune 1630 i 2005-tallene.
En generell kompensasjonsordning for merverdiavgift innført fra 1.1.2004 kan føre til brudd i tidsserien fra 2003 til 2004 i ulike regnskapsbegreper. Ordningen vil kunne innebære reduksjon i netto driftsutgifter totalt, netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, korrigerte brutto driftsutgifter totalt, korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde og brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde eller økning i brutto driftsinntekter på funksjon/tjenesteområde. For nærmere forklaring henvises til Faglig veiledning kapitlene 2B - 2E.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken