Kommunehelsetenesta

Til toppen
04673: E. Kommunehelse, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1000 Kroner
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1000 Kroner
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter, funksjon 232:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kommunehelse:
1000 Kroner
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
Personer
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
Personer
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
Personer
Antall fødte i løpet av året:
Personer
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
Antall
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
Personer
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
Personer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
Avtalte timer
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
Avtalte årsverk
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
Avtalte timer
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter m/ fast lønn:
?
Timer pr. uke av fysioterapeuter i turnusstilling:
?
Sykehjemsbeboere:
Beboere
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
Avtalte timer
Folkemengde i alt:
Personer
Antall 0-6 år:
Antall
Antall 0-16 år:
Personer
Antall 2-åringer:
?
Antall 2-3 år:
?
Antall 5-åringer:
Personer
Antall 6-åringer:
?
Antall 16-åringer:
Antall
Antall 13-20 år:
?
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
Antall
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
Antall
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Referansetid
Brutto driftsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1.1.
Brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutg. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Forebyggende arbeid, helse:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter. Diagnose, behandling og rehabilitering:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 232, 233, 241:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjonene 232, 233, 241:
1.1.
Netto driftsutgifter, funksjon 232:
1.1.
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse:
1.1.
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunehelse:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder:
1.1.
Antall barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn:
1.1.
Antall spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. leveuke:
1.1.
Antall fødte i løpet av året:
1.1.
Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt:
1.1.
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Antall gravide som har fullført fødselsforberedende kurs:
1.1.
Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 232:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 232:
1.1.
Årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 233:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 241:
1.1.
Timer pr. uke av leger. Funksjon 241:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter m/ fast lønn:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i turnusstilling:
1.1.
Sykehjemsbeboere:
1.1.
Timer pr. uke av leger i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter i institusjon. Funksjon 253:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 0-6 år:
1.1.
Antall 0-16 år:
1.1.
Antall 2-åringer:
1.1.
Antall 2-3 år:
1.1.
Antall 5-åringer:
1.1.
Antall 6-åringer:
1.1.
Antall 16-åringer:
1.1.
Antall 13-20 år:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, fulltid:
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 40-100 prosent):
1.1.
Antall avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom 20-40 prosent):
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Timer per uke av leger. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 50 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 18 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken