Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

04549: Arbeidsledige, etter kjønn og hovedsakelig virksomhet (1 000 personer) 1989K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
kjønn
hovedsakelig virksomhet

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 131


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

hovedsakelig virksomhet


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel.
Tallene for 1. og 2. kvartal 2006 er korrigert 16.10.2006.
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .
hovedsakelig virksomhet
Ufrivillig permittert uten lønn
Med virkning fra 2006 regnes ikke lenger de ufrivillig permitterte som arbeidsledig, men som sysselsatte (midlertidig fraværende).

Brukerveiledning for statistikkbanken