Studenter i høyere utdanning

Til toppen
04478: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Foreldrenes utdanningsnivå (F) 1999 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Norske studenter:
personer
Referansetid
Norske studenter:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
utdanningssted
foreldrenes utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
utdanningssted

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kort høyere utdanning: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på inntil 4 år.
Lang høyere utdanning; Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mer enn 4 år.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken