Studenter i høyere utdanning

Til toppen
04477: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Grupper av studieland, nivå og fagfelt 1999 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Norske studenter:
personer
Referansetid
Norske studenter:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landgruppe
nivå
fagfelt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
fagfelt

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

nivå
Lavere nivå: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på inntil 4 år.
Høyrere nivå: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mer enn 4 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken