Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

04469: Bebuarar i bustader kommunen disponerer til pleie- og omsorgsformål, etter alder (K) 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.09.2019
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Håkon Torfinn Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 352
htk@ssb.no

Måleenhet
Bebuarar i bustader:
personar
Bebuarar i bustader (per 1 000 innbyggjarar):
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Bebuarar i bustader:
31.12.
Bebuarar i bustader (per 1 000 innbyggjarar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken