Skatt for selskaper

Til toppen
04213: Skipsaksjeselskaper. Skattepliktig inntekt og utligna skatter 1996 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utligna skatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Tonnasjeskatt (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Referansetid
Skattepliktig inntekt (mill. kr):
31.12.
Sum utligna skatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Tonnasjeskatt (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 23 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aksjeselskap skattlagde etter §§8-10 til 8-19 i skattelova
Etterskotspliktige likna etter særreglane i skattelova §§ 8-10 til 8-19. Talet på skattytarar er etterskotspliktige som har fått utlikna skatt før eventuelle frådrag i skatt. Frå og med inntektsåret 2000 er tonnasjeskatten redusert for fartøy som har miljødeklarasjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken