Skatt for selskaper

Til toppen
04180: Alle selskaper. Antall skattytere og sum utlignet skatt (F) 1999 - 2018
Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Skattytere:
selskaper
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Skattytere:
20.11
Sum utlignet skatt (mill. kr):
20.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1


Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
25 Utlandet
Fra og med 2018 omfatter utlandet også de utenlandske selskapene som yter tjenester på norsk sokkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken