Til toppen
04163: Tannstatus, etter alder (F) (avslutta serie) 1985 - 2016
Sist endret
20.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
prosent
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
prosent
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
tenner
Referansetid
Andel av årskullet undersøkt (prosent):
31.12.
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0):
31.12.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 32 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Må velges *

Totalt 19 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel som ikke har hatt karies (DMFT = 0)
Andel av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring
Gjennomsnitt av antall personer registrert/undersøkt i aldersgruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken