Potet- og grovfôravlingar

Til toppen
04162: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (1 000 tonn) (F) (avslutta serie) 2002
Sist endret
08.09.2003
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Korn i alt:
1000 tonn
Kveite:
1000 tonn
Bygg:
1000 tonn
Havre:
1000 tonn
Oljevekstar til mogning:
1000 tonn
Potet:
1000 tonn
Grønfôr- og silovekstar:
1000 tonn
Høy:
1000 tonn
Referansetid
Korn i alt:
31.12.
Kveite:
31.12.
Bygg:
31.12.
Havre:
31.12.
Oljevekstar til mogning:
31.12.
Potet:
31.12.
Grønfôr- og silovekstar:
31.12.
Høy:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar dei som søkte om produksjonstilskott. Avlingstal for korn og oljevekstar er prognose per 28.02.2002 frå Norske Felleskjøp.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Korn i alt
Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.
Høy
Omfatter all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.

Brukerveiledning for statistikkbanken