Potet- og grovfôravlingar

04158: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (avslutta serie) 1999 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

vekst Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2003
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Avling (tonn):
tonn
Kg per dekar:
kg
Referansetid
Avling (tonn):
31.12.
Kg per dekar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Før 2000 gjeld tala einingar med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Frå og med 2000 omfattar tala for potet- og grovforvekstar dei bruka som søkte om produksjonstilskott i jordbruket.
statistikkvariabel: Avling (tonn) , år: 2002
Avlingstal for korn og oljevekstar er prognose per 28.02.2002 frå Norske Felleskjøp.
statistikkvariabel: Avling (tonn) , vekst: Korn
Gjeld korn med 15 prosent vatninnhald og oljefrø med 8 prosent vatninnhald.
statistikkvariabel: Avling (tonn) , vekst: Høy
Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.

Brukerveiledning for statistikkbanken