Næringenes økonomiske utvikling

04002: Hotell- og restaurantvirksomhet. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2010
Kontakt
Renate Borsheim, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5042
rbo@ssb.no

Jinghui Geng Lysen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 395
jgl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr):
mill. kr
Maskiner, verktøy, redskaper og inventar. (mill. kr):
mill. kr
Transportmidler. (mill. kr):
mill. kr
Bygninger og anlegg. (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr):
31.12.
Maskiner, verktøy, redskaper og inventar. (mill. kr):
31.12.
Transportmidler. (mill. kr):
31.12.
Bygninger og anlegg. (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Bruttoinvesteringer, totalt. (mill. kr)
Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').
statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.401 Drift av puber
Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.
statistikkvariabel: Foretak , næring: 55.402 Drift av kaffe- og tebarer
Nace 55.401 og nace 55.402 er nye fra 2002. Tidligere publisert bare på 3-siffer.

Brukerveiledning for statistikkbanken