Næringenes økonomiske utvikling

03926: Hovedtall, etter foretakstype og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2000 - 2001
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring

Totalt 1 Valgte

Søk

type foretak

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2003
Kontakt
Kaja Sillerud Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 891
khs@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Lønnstakere (personer):
personer
Sysselsatte (personer):
personer
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Lønnstakere (personer):
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
Sosiale kostnader (mill. kr)
Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken