Studenter i høyere utdanning

Til toppen
03814: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skolekommune (K) 2000 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Referansetid
Studenter:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1


Totalt 543 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kommunetall ble lagt til i tabellen 9.12.2014.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken