Skatt for personer

03811: Lønnssumsstatistikk, grunnlag for arbeidsgiveravgift (K) (avslutta serie) 2000 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 507 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2007
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Sum grunnlag for arbeidsgiveravgift (mill. kr):
mill. kr
Arbeidsgiveravgiftssone:
sone
Referansetid
Sum grunnlag for arbeidsgiveravgift (mill. kr):
31.12.
Arbeidsgiveravgiftssone:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fordelt etter arbeidstakers ligningskommune.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Arbeidsgiveravgiftssone
Statsforvaltningen og enkelte næringer skal betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (tilsvarende sone 1), dette er det ikke tatt hensyn til i tabellene.

Brukerveiledning for statistikkbanken