Kommunehelsetenesta

Til toppen
03809: Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetenesta (K) (avslutta serie) 2002 - 2009
Sist endret
09.07.2010
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Årsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Årsverk per 10 000 innbyggjarar 0-5 år:
per 10 000 innbyggjarar 0-5 år
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Årsverk per 10 000 innbyggjarar 0-5 år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 443 Valgte 0

utdanning

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken