Kommunehelsetenesta

03807: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter virkeområde og avtaleform (K) (avslutta serie) 2002 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

virkeområde

Totalt 8 Valgte

Søk

avtaleform

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.02.2020
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Legeårsverk i kommunehelsetenesta:
årsverk
Legeårsverk per 10 000 innbyggjarar:
per 10 000 innbyggjarar
Referansetid
Legeårsverk i kommunehelsetenesta:
31.12.
Legeårsverk per 10 000 innbyggjarar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
avtaleform
F.o.m. 2001 årgangen er kommunalt tilsette fastlegar og kommunalt tilsette legar med samfunnsmedisinske oppgåver slått saman i spørjeskjemaet.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
virkeområde
Miljøretta helsevern
Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.
Anna førebyggjande arbeid
Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.

Brukerveiledning for statistikkbanken