Til toppen

03642: Breibands-abonnement på Internett, etter overføringskapasitet (K) 2004K3 - 2019K3

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K3 , 2004K4 , 2005K1 ,

Valgt 1 av totalt 59

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

overføringskapasitet

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Breiband > 128 kbit/s , = > 128 kbit/s <= 4 mbit/s , > 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s ,

Valgt 0 av totalt 22

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Korrigerte tall for alle kvartalene fra 3. kvartal 2006 til og med 2. kvartal 2008 ble lagt ut 11.12.2008. Korrigeringene skyldes at mobile tilganger ikke lenger tas med i grunnlaget for statistikken. Hastighetskategorier ble endret 1. kvartal 2017. Noen av de gamle hastighetskategoriene blir ikke lenger oppdatert.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken