03551: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt (tonn) (F) 1999 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

type godkjende slakt

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.03.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Slakt:
tonn
Referansetid
Slakt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
type godkjende slakt
Anna kjøt
Før 2001 omfattar anna kjøt rein, geit, vilt og kval.

Brukerveiledning for statistikkbanken