Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

01662: Kommuneregnskap. Nøkkeltall fra kommuneregnskapet (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0400 Hedmark fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra bevilgningsregnskapet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Korrigerte driftsutgifter

Kap. 1.1-1.7 (post 01-39 minus post 69, 70 og 79) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Korrigerte driftsinntekter

Kap. 1.1-1.7 (post 60-79 minus post 69, 70 og 79) + kap. 1.8 (post 60-79 minus post 01-39) fratrukket kap. 1.899 post 79. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 92.

Netto renter og avdrag

Kap. 1.900 (post 01-39 minus 60-79) + kap. 1.910 (post 51, 55 minus post 95) fratrukket kap. 1.920 post 92

Netto driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket (driftsutgifter + netto renter og avdrag)

Lån (netto)

Kap. 0.1-0.9 (post 91, 92 fratrukket post 51, 52).

Netto renter

Kap. 1.900 post 01-39 fratrukket post 60-79

Netto avdrag

Kap. 1.910, post 51, 55 minus post 95 fratrukket kap. 1.920, post 92

Overskudd før lån

Korr. driftsinntekter fratrukket (korr. driftsutgifter + netto renter) + inntekter v/investeringer mm fratrukket investeringer i alt.

år

1998

Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.