Fylkeskommuneregnskap

Til toppen

01658: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (F) (avslutta serie) 1991 - 2000

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter , Lønn , Utstyr og maskiner ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0100 Østfold fylkeskommune , 0200 Akershus fylkeskommune , 0400 Hedmark fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Driftsutgifter

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Lønn

Kap. 1.1.-1.7, post 01-09.

Utstyr og maskiner

Kap. 1.1.-1.7, post 10-14.

Driftsinntekter

Kap. 1.1.-1.7, post 60-79, + kap. 1.8, post 60-79 fratrukket post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 92.

Salgs- og leieinntekter

Kap. 1.1-1.8, post 60-67.

Skatt på inntekt og formue

Kap. 1.800, post 74-77.

Eiendomsskatt

Kap. 1.810, post 74-77.

Rammetilskudd

Kap. 1.840, post 71.

Øremerkede tilskudd

Kap. 1.1-1.8, post 71 fratrukket kap. 1.840, post 71.

Investeringer i alt

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i alt

Kap. 0.1-0.7, post 01-48.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 0.1-0.7, post 40-48.

Inntekter v/investeringer m.m

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter v/investeringer m.m

Kap. 0.1-0.7, post 60-89 + kap. 0.910.79 + kap. 0.920.79 fratrukket hele hovedkap. 0.9 post 01-39. Fra og med 1997 inkl. 0.957, post 74 og 84.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39. F.o.m. 1996 inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. 0.1-0.7, post 80-89.

år

1998

Sør-Trøndelag og Nordland har levert regnskap etter forsøkskontoplanen i Fylkes-KOSTRA, som har blitt konvertert til gjeldende kontoplan av Statistisk sentralbyrå.