Kommuneregnskap

Til toppen

01657: Kommuneregnskap. Aggregater fra kommuneregnskapene (1 000 kr) (K) (avslutta serie) 1991 - 2000

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Driftsutgifter , Lønn , Utstyr og maskiner ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Driftsutgifter

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Lønn

Kap. 1.1.-1.7, post 01-09.

Utstyr og maskiner

Kap. 1.1.-1.7, post 10-14.

Driftsinntekter

Kap.1.1.-1.7, post 60-79, + kap. 1.8, post 60-79 fratrukket post 01-39, + kap. 1.354 post 92. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438 post 92.

Salgs- og leieinntekter

Kap. 1.1-1.8, post 60-67.

Skatt på inntekt og formue

Kap. 1.800, post 74-77.

Eiendomsskatt

Kap. 1.810, art 74-77.

Rammetilskudd

Kun kap. 1.840, post 71.

Øremerkede tilskudd

Kap. 1.1-1.8, post 71 fratrukket kap. 1.840, post 71.

Investeringer i alt

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i alt

Kap. 0.1-0.7, post 01-48.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Investeringer i fast eiendom

Kap. 0.1-0.7, post 40-48.

Inntekter ved investeringer m.m

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter ved investeringer m.m

Kap. 0.1-0.7, post 60-89 + kap. 0.910.79 + kap. 0.920.79 fratrukket hele hovedkap. 0.9 post 01-39. Fra og med 1997 inkl. 0.957, post 74 og 84.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. 1.1.-1.7, post 01-39 + kap. 1.354, post 52. F.o.m. 1996: Inkl. kap. 1.438, post 52.

Inntekter ved investeringer i fast eiendom

Kap. sum 0.1-0.7, post 80-89.

år

1996

0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner.

1997

0106 Fredrikstad, 0215 Frogn, 1567 Rindal og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1996-tall

1998

0106 Fredrikstad, 0111 Hvaler, 0215 Frogn, 0220 Asker, 0403 Hamar, 0536 Søndre Land, 0702 Holmestrand, 0704 Tønsberg, 0718 Ramnes, 0806 Skien, 0831 Fyresdal, 1018 Søgne, 1130 Strand, 1222 Fitjar, 1412 Solund, 1413 Hyllestad, 1416 Høyanger, 1428 Askvoll, 1429 Fjaler, 1432 Førde, 1567 Rindal, 1717 Frosta, 1834 Lurøy, 1845 Sørfold og 2020 Porsanger er KOSTRA-kommuner. 1933 Balsfjord ligger inne med 1997-tall