Elevar i grunnskolen

Til toppen

01552: Grunnskolen, etter organisasjonsform, eigeforhold og skolens storleik (talet på elevar) (K) (avslutta serie) 1994 - 2000

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3001 Halden , K-3002 Moss , K-3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 359

organisasjonsform


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

eierforhold


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

antall elever

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1-5 elevar , 6-9 elevar , 10-19 elevar ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kommune er det same som skolekommune. Teljingstidspunkt 01.09.
Regionalt nivå i tabellen er skolekommune.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
organisasjonsform
Barneskole med 7. klasse
Koden Barneskole med 7. klasse er ikke i bruk fra og med årgang 1997.

Brukerveiledning for statistikkbanken