Antall nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll

Nyinnskrevne gravide som har møtt til svangerskapskontroll på helsestasjon