Avtalehjemler for private fysioterapeuter, deltid (fom. 20-40 prosent)

Antall deltids avtalehjemler kommunen har med private fysioterapeuter. Deltid fom. 20 til 40 prosent.