Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere i kommunale helse- og omsorgstjenester