Avtalte legeårsverk

Avtalte årsverk for leger i kommunale helse- og omsorgstjenester