Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere i kommunale helse- og omsorgstjenester